Tibro Sommar Solnedgång DJI 0037.

Tryggt, aktivt, nära!

Tibro

Kontakta våra inflyttarguider

Tibro är en kommun som präglas av engagemang, omtanke, handlingskraft och närheten till allt som behövs i det dagliga livet. Här är det nära till förskolor, skolor, annan viktig samhällsservice och organiserade sport- och fritidsaktiviteter. Här finns naturen med ån Tidan, sjön Örlen och den vackra Rankåsplatån, med vackra strövområden, vandringsleder och motionsspår, inpå knutarna. Och här har vi nära till varandra. Vi som bor och verkar i Tibro månar om ett gott personligt bemötande och tror på kraften i att åstadkomma bra saker tillsammans. 

Kartbild över Tibro
Antal invånare

11 332

Orter

Tibro, Fagersanna-Ransberg, Hönsa och Hörnebo

Grannkommuner

Skövde, Hjo, Karsborg och Töreboda

Kvadratmeter pris (Villa/Småhus)

17 083 kr

Antal företag

1 254

Stora branscher

Möbler och inredning, logistik, tillverkningsindustri

Arbetsgivare

Mio, LGT Logistics, SA Möbler, Lundbergs möbler, PaperShell, Smea, Graphic Packaging, Ljusgårda m.fl.

Populära besöksmål

Sjön Örlen, Mini-Zoo, Rankås fritidsområde

Kännetecken

Samverkan, entreprenörsanda, möbler och inredning, brett idrottsutbud med framstående idrottare, socialt engagemang

Bo i Tibro

Tibro2.
Avstånd till utvalda andra orter från Tibro

I Tibro är det nära till det mesta. Butiker och annan samhällsservice ligger koncentrerat i centrum och det är nära till arbete och utbildning. Du tar dig till Skövde, Hjo och Karlsborg på 20 minuter och du når Skara, Tidaholm, Töreboda och Mariestad inom 45 minuter. Tibros läge i kombination med bra buss- och tågförbindelser gör det också enkelt att göra längre arbetsresor och ta del av ett större utbud av butiker, evenemang, kultur- och fritidsaktiviteter. Stockholm ligger drygt två restimmar bort och Göteborg drygt en restimma med tåg från närliggande Skövde.

Sex av tio Tibrobor bor i egen villa och bostadsbebyggelsen består till största delen av villor och mindre hyreshus i trädgårdsmiljö. I Tibro kan du få ett riktigt bra boende till ett överkomligt pris. Bostadspriserna ligger på en bra nivå, avgifterna för kommunal service, el, vatten och avlopp är förhållandevis låga och vi har ett av Sveriges billigaste och godaste dricksvatten!

Tibro är en ort med ett ovanligt rikt föreningsliv samtidigt som kommunen satsar aktivt på aktiviteter för barn och unga. Det går att utöva idrott på både elit- och motionsnivå och här finns ett välutrustat mysigt stadsbibliotek, en kulturskola, en fritidsgård, ett litet badhus, många idrottsanläggningar och gott om vackra strövområden, vandringsleder och motionsspår. Det mesta på gång- eller cykelavstånd!

I Tibro är det enkelt att vara med och påverka. Här tror vi på dialog och samarbete. Vi vill med gemensamma krafter skapa trivsel och livskvalitet – och så goda uppväxtvillkor som möjligt för våra barn och unga. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft skapar vi mervärden tillsammans. 

Tibro Åleden Dimma Vinter Tidanån Kvarnbron 220203 @Tobias Olsson Shauto 0W4A7555 Kopiera.

Flytta till Tibro

Tibro

Centralorten Tibro är ett utpräglat villasamhälle med cirka 8 700 invånare. Bostadsbyggelsen består till största delen av villor och mindre hyreshus i trädgårdsmiljö. Tibro har ett väl samlat centrum med livsmedelsaffärer och andra butiker, caféer och matställen, vårdcentraler, tandvård, apotek och annan samhällsservice och den lummiga stadsparken och naturen utmed Tidanån på bekvämt promenadavstånd.

Framväxten av det moderna Tibro är starkt präglat av möbel- och inredningsföretagens utveckling. Bostäder och möbelverkstäder växte fram utmed järnvägen vid förra sekelskiftet och i takt med att möbeltillverkningen expanderade under 1900-talet blommade den småföretagaranda, som är så kännetecknande för dagens Tibro, ut med full kraft. För närvarande växer Tibro söderut, mot Hörnebo.

Tibro ligger på bekvämt avstånd från grannorterna Skövde, Karlsborg och Hjo, vilket gör att det är enkelt att arbetspendla både till och från orten.

Hörnebo

Hörnebo, som ligger söder om Tibro centrum, var fram till 1975 en egen tätort med cirka 600 invånare. I mitten av 1800-talet var Hörnebo den största tätorten i den södra delen av Tibro och det var här som de första möbelsnickarna i Tibrobygden var verksamma.

Bebyggelsen i Hörnebo sträcker sig från Kyrkefalla kyrka till ån Tidan. Numera betraktas Hörnebo som en del av Tibro tätort och Tibro kommun arbetar medvetet med att knyta samman Tibro och Hörnebo genom anläggandet av den nya F-6-skolan Baggeboskolan och flera nya bostadsområden.

Ransberg-Fagersanna

Tätorten Fagersanna och den gamla kyrkbyn Ransberg är vackert belägna vid sjön Örlens strand, cirka 10 kilometer från Tibro. I området bor cirka 700 personer. På senare år har ett par strandnära bostadsområden anlagts här, vilket gör att de båda orterna är på väg att växa ihop. 

En ny F-6-skola, som kommer att tas i bruk i januari 2024, byggs i Ransberg, liksom en ny idrottshall. I Fagersanna finns förskolan Gläntan, en dygnet runt-öppen obemannad servicebutik, idrottsplatsen Fagervi, en tennisbana samt ett nyligen upprustat motionsspår. Örlenområdet, som Fagersanna-Ransberg är en naturlig del av, är även ett populärt sommarbesöksmål. Här finns flera sommarstugeområden, en uppskattad campingplats och badplatser och båtiläggningsramper. Örlenområdet är starkt präglat av det kuperade skogslandskapet och de små odlingsmarkerna som omger sjön.

Hönsa

Hönsa är liten landsortsby med knappt 100 invånare som ligger cirka 7 kilometer norr om Tibro, ett stenkast från väg 201. Landskapet i Hönsa är svagt kuperat med små öppna ytor som är insprängda i den annars täta grönskan. Ortens bebyggelse är samlad kring ån Tidans mest markanta vattenfall, där det nu finns ett mindre elkraftverk. De flesta bostadshusen i området är uppförda från 1900 fram till 1960-talet. Den gamla landsvägen till Mariestad löper genom orten via en bro över Tidan.

Hönsa är en ort med gamla anor. Det var tidigare ett blomstrande samhälle med skola, affär, bensinstation, kvarn och sågverk. Helge i Hönsa var en legendarisk handlare, som både drev ortens affär och bensintapp. 

114 Thomasharrysson.

023 Thomasharrysson.
Ljusgårda Ljusgarda Fotograf Alexanderarnholm 5 Kopia (2).
10 Handboll Kristianlagerström.

Jobba i Tibro

Med möbel- och träindustri i sitt DNA har Tibro utvecklats till en livskraftig entreprenörsort. Här finns ett stort antal företag som arbetar med möbler och inredning, stora och specialiserade logistikföretag, handels- och tjänsteföretag och en växande tillverkningsindustri med fokus på innovation och teknik.

Några av de namnkunniga företagen i Tibro är MIO, LGT Logistics, SA Möbler, Lundbergs Möbler, Smea, Graphic Packaging och Ljusgårda.

Möbler och logistik

Kärnan i Tibros näringsliv har länge varit möbler, inredning och logistik. Här lagras och transporteras större delen av Sveriges möbler. Tillverkning av möbler och inredning i Tibro är fortsatt stort och idag finns cirka 40 företag inom branschen, allt från små snickerier och hantverkare till stora fabriker. Här finns en bredd av olika yrken: produktutvecklare, designers, projektledare, säljare, kommunikatörer och produktionspersonal. Hantverk, specialistkunskaper och produktion i industriell skala lever sida vid sida och bidrar till varandras framgång.

Tillverkningsindustri och innovation

I Tibro växer just nu företag inom innovation, automation och teknik. Här tillverkas LED-belysning, specialmaskiner och robotceller till industrin. Här odlas sallad i stora inomhusanläggningar och här tas nya innovativa material fram. Det är hög nivå på den tekniska utrustningen och företagen kommer framöver behöva tekniskt kunnig personal.

SA Möbler.
SA möbler

Mios huvudkontor

En viktig arbetsgivare i Tibro är MIO som har sitt huvudkontor här med över 200 anställda. Här finns en marknadsavdelning med fotografer, projektledare, grafiska formgivare, försäljare, inköpare och mycket mer. MIO:s lagerhantering växer ständigt och företaget har en stor logistikavdelning.

Tibro kommun, Tibros största arbetsgivare

Tibro kommun är med sina 1 100 anställda kommunens största arbetsgivare. Här kan du givetvis arbeta inom vård och omsorg eller på någon av våra förskolor eller skolor. Men i kommunen finns även intressanta arbete inom samhällsplanering, fastighetsskötsel, HR, kommunikation, ekonomi, projektledning, kultur och fritid med mera.

Mio Lager.

Utbildning i Tibro

Trygghet, glädje och lärande. Det är ledorden för arbetet på Tibro kommuns skolor och förskolor. Ett övergripande mål är att skapa trygga och inspirerande miljöer att utvecklas i.

Förskolor

I Tibro finns nio förskolor, varav en fristående förskola med kristen profil. Majoriteten av förskolorna ligger centralt i Tibro, vilket gör det enkelt att ta sig dit med både cykel och bil. En av förskolorna, Gläntan, ligger i Fagersanna. Eftersom Tibro växer finns det långt framskridna planer på ytterligare en förskola i centralorten.

Tibros förskolor

I Tibros förskolor sätts fokus på upptäckarglädje, gemenskap och lekro. Målet är att ge barnen möjlighet att utvecklas genom att leka, skapa och utforska såväl på egen hand som tillsammans med andra. Barnens språkutveckling stimuleras medvetet. Bilder och tecken används som ett kompletterande stöd till det talade språket.

Grundskolor och fritidshem

I Tibro finns de tre F-6-skolorna Baggeboskolan, Häggetorpsskolan och Ransbergs skola och Nyboskolan för årskurs 7-9-elever, som kommer att flytta in i nya lokaler och byta namn till Fågelvikskolan hösten 2023. Kommunens grundsärskola finns på Baggeboskolan.

Tibros grundskolor

I Tibros grundskolor är allt arbete inriktat på att främja elevernas utveckling och lust till lärande. Kommunen har i många år satsat på att ge alla elever tillgång till läsplattor och digitala läromedel och utveckla pedagogiken på ett sätt som gör att så många som möjligt klarar sig genom grundskolan med godkända betyg. Det bedrivs ett aktivt arbete med trygghet och studiero.

I F-6-skolorna finns kommunens fritidshem för elever som är mellan sex och tretton år och har behov av omsorg när deras föräldrar arbetar eller studerar.

Tibro kommun gör för närvarande en storsatsning på nya, moderna skollokaler. 

  • Baggeboskolan, som utsågs till årets bygge 2021, togs i bruk hösten 2020. Det är en skola med en annorlunda utformning med hemvister som ligger i en ring runt en ljusgård och omgärdas av ett spännande skolgårdslandskap som ska uppmuntra eleverna till att röra sig och hitta på roliga saker tillsammans.

  • I Ransberg byggs en ny landsortsskola i två plan med hemvister och öppna gemensamma utrymmen. Både formen och placeringen av skolan är vald för att den ska smälta in i det vackra omgivande landskapet och för att man ska kunna dra nytta av den närliggande skogen som lek- och lärmiljö.

  • Fågelvikskolan blir kommunens nya högstadieskola från hösten 2023. Här skapas ett nytt utbildnings- och aktivitetscentrum med fritidsgård, kulturskola, bibliotek och idrottsanläggningar som ska främja ungdomars lärande och skapa nya möjligheter till en aktiv och inspirerande fritid för Tibros unga.
L1004288 Jonasanheder.

Gymnasie- och vuxenutbildning

I augusti startade en ny gymnasieskola, Olinsgymnasiet, i Tibro. Skolan, som får totalt 240 elever när den är fullt utbyggd, erbjuder ett brett utbud av högskole- och yrkesförberedande program och en unik idrottsprofil, som präglas av Tibros starka föreningsliv. Tibroungdomar kan även söka fritt till alla gymnasieskolor i Skövde och andra Skaraborgskommuner.

Tibro köper all vuxenutbildning av Skövde kommun. I Skövde erbjuds både grundskole- och gymnasiekurser, SFI och yrkesutbildningar.

Vill du arbeta inom möbel- och inredningsbranschen finns det en rad spännande yrkeshögskoleutbildningar att söka i Tibro.

Tibro Hantverksakademi är en av Sveriges ledande skolor inom möbel- och inredningshantverk. Här erbjuds hantverksinriktade utbildningar och en utbildning för dig som vill bli projektledare inom möbel- och inredningsbranschen. På Tibro trätekniska centrum, TTC, finns yrkesutbildningar till specialsnickare, CNC-operatör och ytbehandlare och en yrkeshögskoleutbildning i produktionsteknik.

Hantverksakademien 0W4A6695 Webb.

Saker att göra i Tibro

Tibro är en perfekt plats för dig som vill ha en aktiv fritid. Här finns ett flertal vackra och naturnära miljöer både för friluftsliv, hälsa, motion och idrott. Tibro har ett rikt föreningsliv som erbjuder ett stort utbud av fritidsaktiviteter med många olika verksamheter, allt från idrott till kultur.

Idrott och friluftsliv

Rankåscykling Tobiasolsson.

Rankås friluftsområde

Några kilometer från centrum finner du Rankås – ett område som är helt fantastiskt året runt! Rankås inbjuder till många olika aktiviteter inom idrott, motion och hälsa. Här finns löpspår, cykelleder, MTB-spår, pumptrack, vandringsleder, naturstigar, utegym, vindskydd och längdskidåkningsspår. Under vår och höst anordnas tipspromenader. Här finns också omklädningsrum med bastu och dusch.

Digitala kartor

visittibro.se hittar du mer information om alla våra cykel- och vandringsleder, här finns också digitala kartor som du enkelt kan använda i din smartphone.

Örlenområdet

En bit utanför Tibro hittar du den lilla insjön Örlen där du kan fiska, paddla, åka vattenskidor eller hänga vid stranden. En plats för årets varmaste månader. Här finns tre friluftsbad: Örlenbadet, Campingbadet och Fagersannabadet. Vill du bada med din hund finns en separat badplats för hunden vid Campingbadet.

Prästberget ligger intill Örlenbadet och är en oerhört vacker plats. Ett besök på våren i april-maj, när täta mattor av blåsippor, gullvivor och liljekonvalj står i blom rekommenderas.

Gym & utegym

Vill du träna på gym finns STC som är en av Sveriges största gymkedjor med ett brett träningsutbud i form av gruppträning och maskin- och redskapspark. Deras nybyggda anläggning togs i bruk hösten 2022.

I Sporthallen finns också en mindre gymanläggning med manuella redskap.

Vid spårcentralen på Rankås friluftsområde och utmed Fågelviksspåret finns fina utegym.

Padel

Ingen har väl missat padel-febern? I Tibro finns fem padel courts där kan du spela både inne och ute. Tider bokar du enkelt online.

Actionpark

Prova på kickbike, BMX eller skateboard i Tibros actionpark. Öppet dygnet runt och helt gratis att använda. Under 2023 utökas dessutom actionparken med en helt ny, superhäftig pumptrack.

Idrott

Tibro är en idrottsstad utöver det vanliga. Här är det möjligt att utöva idrott på både motions- och elitnivå – i de flesta sporter. Det finns flera fotbollsföreningar, två handbollsklubbar, Tibro motorklubb som har såväl enduro som motocross och speedway på programmet, en snabbt växande innebandyförening, konståkningsklubben Tibro KK som i många år fostrat några av Sveriges bästa konståkare, hockeyklubben Tibro IK, en livaktig kanotklubb som erbjuder träning i både drakbåt och kajakpaddling, Tibro Ryttarförening som både har tävlingsryttare och ridelever i sitt stall och föreningar som håller på med badminton, bågskytte, tennis, bowling, friidrott och orientering.

Det är aldrig långt till en idrottsanläggning i Tibro. Här finns flera sporthallar och idrottsplatser, ishall, motorstadion, ridhus, ett litet badhus och en väl använd näridrottsplats.

Frisbeegolf och beachsportplaner

På Ånaplan finns Tibro frisbeegolfbana med 18 hål, en aktivitet för hela familjen. Allt du behöver finns att låna utanför Inredia och bäst av allt – det är helt kostnadsfritt.

På Ånaplan finns även en beachplan för handboll och fotboll. Dessutom finns det fyra beachvolleyplaner med bra underlag i kommunen, två är belägna vid Equmeniakyrkan i Tibro och två vid Tibros största badplats, Örlenbadet. 

Paddling

Glid ljudlöst fram över vattnet på Tidan eller ta en tur på Örlen. Vill du ha en riktigt fin kanottur så paddlar du från Örlen till Viken via den lilla kanalen Örlan. Hyr din kanot på Örlenbadet eller via Tibro kanotklubb.

Scouterna

I scouterna hittar du både utmaningar och nya kompisar, oavsett var du bor eller hur gammal du är. Här kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. Scouterna i Tibro drivs av Equmeniakyrkan.

Kanot004.

Kultur

Kulturutbudet i Tibro riktar sig till alla åldrar. Kommunen arrangerar sagostunder, konserter, konstutställningar, författarbesök och föredrag i nära samarbete med skolor, föreningar och studieförbund. Det ordnas även konserter och andra kulturarrangemang i Tibros kyrkor. Det finns flera livaktiga körer och en uppskattad dansskola, Danielas dansskola.

Tibro kulturskola

Tibro kulturskola är en plats för barn och ungdomar som vill utveckla sina kreativa talanger. Kulturskolan erbjuder undervisning på en rad olika instrument och sång samt kurser i musiklek, skrivande, rörlig bild, teater & musikal, dans och data-/spelmusik.

Biograf

På Salong Vintergatan visas aktuella biofilmer av föreningen Tibro Film och Teater. För aktuellt utbud och visningar besök vintergatan.nu

Minizoo 20180517 Tobiasolsson.

Övrigt

Mini-zoo

Ta med hela familjen till Tibro Mini-Zoo - den lilla djurparken där ni kommer djuren riktigt nära. Här får ni möjlighet att bekanta er med getter, får, höns, grisar, fåglar, kaniner, marsvin och ankor året runt. Och bäst av allt - det är helt gratis. 

Lekplatser

Klättra, gunga eller åk rutschbana. I Tibro hittar du flera fina lekplatser där barnen kan leka och få utlopp för all sin energi. Våra bästa tips är Hörneboparken och lekplatsen i Stadsparken.

Tibroparken

En klassisk folkets park! Här kan du bugga till dansband som spelar live på scenen året runt, gå på buggkurser eller gå på konserter.

Visit Tibro

Visit Tibro är Tibro kommuns digitala besöksguide för både besökare och Tibros invånare. Här har finns all information om spännande och intressanta besöksmål, aktiviteter, evenemang, shopping, caféer och restauranger samt övernattning. Här hittar du också kommunens evenemangskalender.
Länk till visittibro.se