230613 LIS 039.

Om oss

Skaraborg är en växande region och våra 15 kommuner har, och kommer att ha, behov av att attrahera fler personer till sina kommuner. Livet i Skaraborg är en plattform där vi samlar information och inspiration om livet här i Skaraborg för den som vill bli en del av det.

Förutom hemsidan livetiskaraborg.se förvaltar vi ett CRM-system där det går att ställa frågor till inflyttarguider. Inflyttarguiderna finns i alla Skaraborgs kommuner och svarar på frågor. 

Material från Livet i Skaraborg får användas och spridas av alla i Skaraborg i syfte att informera och inspirera om livet här. Vi uppmuntrar arbetsgivare, kommuner, organisationer och andra aktörer att använda materialet vi erbjuder för att stärka bilden av Skaraborg som en attraktiv plats att leva på.

Uppdragsgivare

Livet i Skaraborg startades som ett projekt på Skaraborgs Kommunalförbund år 2021. Målet med projektet var att säkerställa att det finns tillgång till information och inspiration kring jobb, boende och fritid för den som funderar på att flytta till Skaraborg. Nu har projektet övergått i ett långsiktigt uppdrag och arbetet fortgår med Kommunalförbundet som uppdragsgivare. 

Projektet som pågick 2021-2023 finansierades av Delregionala utvecklingsmedel i Skaraborg, Västra Götalandsregionen samt Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Det långsiktiga uppdraget finansieras 2023-2025 av Delregionala utvecklingsmedel i Skaraborg och Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Kontakt

Välkommen att kontakta utvecklingsledare Richard Dyvelås om du har frågor om arbetet med Livet i Skaraborg.

Richard Dyvelås
richard.dyvelas@skaraborg.se
+46 767-210 3 88