Strandrothsfotografi Varakommun Vara 28.

På schlätta ser vi lite längre. Hit är alla välkomna.

Vara

Kontakta våra inflyttarguider

Vara vågar! I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden! I Vara kommun trivs alla att leva och bo.

Kartbild över Vara
Antal invånare

16 066

Orter

Arentorp, Emtunga, Jung, Kvänum, Larv, Stora Levene, Tråvad, Vara och Vedum

Grannkommuner

Lidköping, Skara, Falköping, Essunga, Grästorp

Kvadratmeter pris (Villa/Småhus)

 11 830 kr 

Antal företag

3 121

Stora branscher

Tillverkningsindustri, handel, företagstjänster och lantbruk

Arbetsgivare

Vedum Kök & Bad, Kvänum Kök, Oumph!, Benders, Lantmännen, DBKD med flera.

Populära besöksmål

Conditori Nordpolen, Vara Konserthus, Bjertorp Slott

Kännetecken

Mathantverk, The Blue Orange, "Schlätta"

Bo i Vara kommun

Här, i Vara kommun i västra Skaraborg, finns det stora möjligheter och vardagen bjuder på såväl frihet som enkelhet och trygghet. I den här delen av Sverige är avstånden korta vilket gör det möjligt att hinna med både jobbet, skolan och fritiden, oavsett om det sker på olika platser. Enkelt uttryckt: Här hinns livet med att levas.

I Vara blandas slättlandskap med ett unikt småstadsliv. Här går det att antingen bo luftigt på landet eller nära grannar i någon av kommunens tätorter. Närheten till flera andra platser både i och utanför Skaraborg skapar möjligheter på flera håll, både vad gäller arbete och fritid.

Vara2.
Avstånd till utvalda andra orter från Vara

Vara

Vara är centralort i kommunen och har ett stort serviceutbud. Här finns förskola, skola, gymnasieskola, äldreboende, simhall, vårdcentral, bibliotek, fotbollshall med mera. I Vara finns även en mängd affärer med ett rikt och varierat utbud. I Vara ligger det välbesökta konserthuset.

Kvänum

I Kvänum finns förskola, skola, äldreboende, simhall, vårdcentral, biblioteksfilial, sporthall med mera. Kvänum är främst känt för sin entreprenörsanda, på orten ligger en mängd nationellt och internationellt verksamma företag. Ett besöksmål på orten är hotellet med restaurang, konferens och bowling.

Vedum

I Vedum finns förskola, skola, äldreboende, biblioteksfilial, sporthall med mera. Vedum har också ett levande centrum med bageri, pizzeria och ett antal andra affärer. Vedum är nationellt känt för sin kök- och badrumstillverkning.

Stora Levene

I Levene finns bland annat förskola, skola, mataffär, café, sporthall och badplats. På orten finns även en del företag och industrier, störst är sågverket. Välbesökta utflyktsmål är naturreservatet Levene Äng med gravfält och runstenen vid Levene kyrka.

Arentorp

I Arentorp finns förskola 1-5 år, grundskola upp till år 6 och fritidshem. Skolan ligger naturskönt beläget med skogen och slätten in på knutarna.

Tråvad

Ån Lidan ger karaktär åt samhället Tråvad. Här finns en bad- och fritidsanläggning med bland annat omklädningsrum, dusch, kiosk och grillmöjligheter. I Tråvad finns förskola 1-5 år, grundskola upp till år 3 och fritidshem. Här finns flera betydelsefulla industriföretag.

Jung

I Jung finns förskola 1-5 år, grundskola upp till år 3 och fritidshem. Utmärkande för bygden är det öppna och platta landskapet. Här finns också kommunens största industriföretag.

Emtunga

Emtunga ligger strax utanför Vara och mellan dessa tätorter finns det en gång- och cykelväg. I Emtunga ligger Önums friskola med förskolan 1-5 år och grundskola upp till år 5. Även idrottsplatsen Mossbrott ligger på cykelavstånd från samhället.

06192021 Blue Orange Fotograf Eveline Johnsson 495.

Flytta till Vara

I Vara skapas hela tiden nya, attraktiva boenden. Med slättlandskapet utanför fönstret hittar du drömläget oavsett vad du är ute efter. Här erbjuds olika typer av bostadsalternativ, från gård på landsbygden till småhus eller flerbostadshus av både äldre och nyare utformning i tätort eller småort.

I Vara kommun finns det möjlighet till bostadsbyggande i samtliga tätorter. I centralorten Vara är efterfrågan på bostäder som störst. Just nu pågår byggnationen av ett nytt bostadsområde för cirka 400 bostäder, småhus och flerfamiljshus, i nordöstra Vara som heter Lassagården. I sydvästra Vara planeras ett nytt bostadsområde som heter Håkan-Månsgården som fram till 2030 kommer kunna inrymma cirka 1000 nya bostäder i olika utformningar och med olika upplåtelseformer.

20201227 Nordpolen A 018.

Strandrothsfotografi Varakonserthus Exteriört 16 (1).
M85 9015.
Vara Badhus.

Jobba i Vara

I Vara sjuder det av entreprenörskap med ett näringsliv som överträffar de flesta av Sveriges små kommuners. Här samsas tillverknings-, bygg- och handelsföretag med traditionella jordbruk och prisade designföretag. I det öppna slättlandskapet ser man uppenbarligen längre, bortom problemen och över hindren. Vara vågar!

Även du som inte bor i Vara har goda förutsättningar att jobba här. Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från Lidköping, Skara, Trollhättan, Vänersborg såväl som till Herrljunga, Alingsås och Göteborg. Tågstationer både i Vara och Vedum gör det möjligt att åka kollektivt till och från jobbet.

De största branscherna i Vara är tillverkningsindustri, handel, företagstjänster och lantbruk.

Förverkliga din dröm på landsbygden

För eldsjälen som vill våga satsa på sina idéer är Vara en plats som kan ge grogrund för drömmar och projekt. Genom Leader Nordvästra Skaraborg finns det möjlighet att få finansiering för projekt som stärker landsbygden och skapar lokal utveckling.
Om du drömmer om saker som att bli mathantverkare, driva bed and breakfast på landsbygden eller starta en keramikverkstad i ladugården - då är Vara en plats fylld av möjligheter för att förverkliga drömmen.

Leader Nordvästra Skaraborg

Starta och etablera företag

Du som vill starta eget företag i Skaraborg märker snabbt att det finns ett flertal organisationer vars hela syfte är att underlätta för dig och andra nya företagare. Nyföretagarcentrum Skaraborg erbjuder kostnadsfri rådgivning för dig som behöver bolla tankar och idéer, och Coompanion stöttar dig som är nyfiken på att starta ett kooperativt företag.

Nyföretagarcentrum Skaraborg
Coompanion
Lediga verksamhetslokaler i Vara

230228 LIS 027.

Skola i Vara

I Vara kommun finns förskolor, grundskolor och gymnasieskola i såväl kommunal- som friskoleregi. Många av skolorna är belägna i natursköna miljöer nära skogsområden som bjuder in till undervisning utomhus när vädret tillåter.

Förskolor

Flera av kommunens tätorter har en egen förskola. Totalt finns det sju kommunala och fem fristående förskolor.

Öppna förskolor

Kommunens öppna förskola Gläntan har en pedagogisk verksamhet med bland annat lek och aktivt skapande.
Svenska kyrkans öppna förskola Liten & Stor välkomnar barn och vuxna för lek, sång, fika och en trevlig stund tillsammans.

Grundskolor

Vara har nio kommunala grundskolor. Skolorna för de tidiga åldrarna finns tillgängliga i flera av kommunens tätorter medan skolorna för de senare åldrarna är belägna i Vara tätort samt i Kvänum. Alla elever tillhör en skola utifrån vilket upptagningsområde man bor i. Man har rätt att välja en annan skola än den man hör till, men i detta fall får man själv ordna och bekosta skolskjuts som annars är gratis.

Förskola Vara.

Lagmansgymnasiet

Lagmansgymnasiet har den stora skolans möjligheter och den lilla skolans trygghet och här finns en stor variation av kvalitativa utbildningar.

Lagmansgymnasiet har tio olika program samt två sportinriktningar, fotboll och ishockey, för den som vill satsa extra på sin sport under utbildningstiden.

Skolan har ett spännande läge precis invid Vara Konserthus. Tillsammans delar man en högklassig matsal, en modern aula och glädjen som myllret av människor ger. Lagmansgymnasiets elever erbjuds även fribiljetter till kvällsföreställningar vid tillfällen då de inte är fullbokade.

Skolan har ett nära samarbete med det lokala näringslivet och industrin. Det ger goda möjligheter till intressanta studiebesök, praktik och kontaktskapande för framtiden. Samarbetet gör utbildningarna bättre och kortar vägen till det första jobbet för många elever. Vissa av skolans program ger eleverna garanterade sommarjobb.

Lokala idrottsprofiler

Vill ditt barn satsa lite extra på fotboll eller ishockey? På Lagmansgymnasiets idrottsprofiler får eleven möjlighet att, utifrån sin egen förmåga, förbättra teknik och grunder för att kunna använda dessa i tränings- och matchsituationer. Fokus ligger på den individuella utvecklingen.

Teknikcollege

Lagmansgymnasiets teknikprogram och industritekniska program är kvalitetsstämplade av Teknikcollege. Det är en samarbetsform där kommuner, utbildningsanordnare och företag arbetar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Teknikcollege leder till bra praktikplatser och mycket goda möjligheter till ett framtida arbete.

Ett ytterligare plus i kanten är att Teknikföretagen i Vara erbjuder sommarjobb till alla elever i årskurs 1 och 2 på Industritekniska programmet och Teknikprogrammet.

Academy of Music and Business

Academy of Music and Business (AMB) är en gymnasial spetsutbildning inom musik som präglas av ett omfattande och unikt värdegrundsarbete. Skolan är ett optimalt utbildningscentra inriktat på musik, musikproduktion och entreprenörskap beläget mitt på den bördiga Varaslätten.

Innebandy MFR 3218.

Utbildning för vuxna

Campus Västra Skaraborg

Campus Västra Skaraborg är en verksamhet för vuxnas lärande och finns i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping och Vara. Skolan innefattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, yrkeshögskoleutbildningar samt ett lärcentrum för högskolestudier. Bredden på programmen sträcker sig från vård- och omsorg, förskollärare och redovisningsekonom till bagare, golvläggare och frontendutvecklare.

Vara folkhögskola

Med över hundra år i bagaget är Vara folkhögskola ett väl ansett lärcentra centralt beläget i Vara tätort. Förutom Allmän kurs finns här möjlighet att utbilda sig till radiojournalist och fritidsledare.

Ekonomi MFR 1373.

Saker att göra i Vara

På Varaslätten finner du allt från jugendslott och Sveriges bästa konditori till ett vida känt konserthus, ett färgsprakande konstverk och stolta matproducenter.

Kultur

Vardagsnära kultur ska inte bara vara tillgängligt för de som bor i storstäder. I Vara har du nära till både konst och scenkonst - här finns nämligen Skaraborgs största konserthus och mest uppseendeväckande konstverk.

Vara Konserthus

I Vara finns ett konserthus som presenterar nästan 200 konserter och föreställningar per år. Repertoaren är bred och innehåller allt från pop och rock till dans och familjeföreställningar. Om du bor i Vara med omnejd har du alltid nära till symfonier som ger gåshud, jazz som skapar pirr i magen, stand-up som orsakar gapskratt och teater som ger en tår i ögonvrån.

Se det aktuella programmet på varakonserthus.se

The Blue Orange - Vara stationshus

Om du går av tåget på Vara station är det omöjligt att inte lägga märke till stationshuset – det är nämligen skapat för att sticka ut och dra till sig uppmärksamhet. Stationshusets byggnad är sedan 2012 ett konsertverk med namnet The Blue Orange och är skapat av den tyska konstnären Katharina Grosse, vars specialintresse är färger och dess samspel med varandra och betraktaren. Hon har målat det gamla stationshuset i knallblått – från taknock till grund – och placerat fem rymdbumlingar på taket i regnbågens alla färger. Här tar konsten plats i din vardag!

Här kan du läsa mer om konstverket The Blue Orange.

Kulturhistoriska platser på Varaslätten

På Varaslätten finns många kulturhistoriska platser som är värda ett besök.

Strandrothsfotografi Varakonserthus Exteriört 16 (1).

Fritid

I Vara finns ett välbesökt badhus, en biograf, ett konserthus med gedigen repertoar och möjlighet till genuin småstadsshopping hos de lokala köpmännen. Om du vill ha en aktiv fritid erbjuder Varaslätten goda möjligheter att vandra, cykla, promenera och golfa. Det är alltid nära till naturupplevelser och i kommunen finns fem naturreservat. Här finns många stolta matproducenter och gårdsbutiker. Runt om på slätten arrangeras årligen ett varierat utbud av evenemang, allt traktorrace till mathantverkssafari. Tack vare ett starkt föreningsliv finns också möjlighet att ta del av många olika aktiviteter och sporter.

Föreningsliv

På Varaslätten finns en lång tradition av ett starkt föreningsliv. På flera orter i kommunen finns det mycket aktiva föreningar som bidrar till platsens utveckling och skapar en levande landsbygd. För dig som boende bidrar de både till aktiviteter som du kan ta del av, men det ger dig också möjlighet att bli engagerad och hitta lokala sammanhang. På Varaslätten finns allt ifrån hembygds- och intresseföreningar till teater, körer, scouter och motorklubbar.

I kommunen finns också många olika idrottsföreningar och klubbar. Populära idrotter är bland annat fotboll, innebandy, mountainbike, ridning och orientering. Det finns också en nystartad cricketförening.

Vara badhus och utomhusbad

I Vara finns ett välbesökt badhus erbjuder både äventyr och relax. Här finns ett utbud för alla sinnen, med motionsbassäng, äventyrsbad, bubbelbad, barnpooler och bastu. I bassängen finns även plats för aktiviteter som simskola, vattengymnastik, babysimskola med mera.

Nästegårdsbadet i Kvänum

I Kvänum finns också Nästegårdsbadet, en lite mindre friskvårdsanläggning för hela familjen. Nästegårdsbadet har en trevlig bassäng med aktiviteter för alla åldrar.

Vara utomhusbad

På sommaren kan du besöka Vara utomhusbad i centrala Vara. Vara utomhusbad är en 15 000 kvadratmeter stor badanläggning inne i Vara tätort med en 25 meters bassäng, en barnpool och tre vattenrutschkanor. På anläggningen finns stora gräsytor, en lekplats samt en stor sandplan för exempelvis fotboll eller volleyboll.

Utomhusbad Vara.

Vandra, cykla, promenera och golfa

Runt om på Varaslätten finns flera möjligheter att vara aktiv:

 • Vara-Bjertorp Golfklubb
 • Rösjö mosse (promenera och vandra)
 • Hjortemossen i Tumleberg (promenera, vandra och MTB)
 • Levene äng (promenera och vandra)
 • Oltorps friluftsområde (motionsanläggning, discgolf, MTB, tennis)
 • Hedensborg i Larv (motionsanläggning)
 • Almesåsens fritidsområde i Ryda (motionsanläggning)
 • Nordvalla i Vedum (motionsanläggning)

Vandra, cykla, promenera och golfa på Varaslätten.

Friluftsliv

I Vara är det aldrig långt till naturupplevelser. Vara kommun karakteriseras av den stora Västgötaslätten, en fullåkersbygd med stora sammanhängande åkerarealer. Runt om i kommunen finns fem naturreservat med en areal på totalt 690 hektar. För den som är historiskt intresserad finns det också många välbevarade kulturlandskap och lämningar som vittnar om svunna tider och en lång odlingshistoria.

Naturreservat i Vara kommun:

 • Ranahult
 • Levene äng
 • Rösjö mosse
 • Löjtnantsholm
 • Skallstadens domänreservat

Läs mer om naturen i Vara.

210926 VISITVARA Bastona Gammelgard 009.

Handel

I småstaden Vara kan du handla och äta hos de lokala köpmännen. Här finns det mesta att få tag på i en trevlig atmosfär och med god service. I Vara samarbetar butikerna genom föreningen Köpmännen i Vara Småstad. Flera gånger per år anordnar de aktiviteter som du och hela familjen kan ta del av – bland annat vår- och höstmarknad samt traditionsenlig julskyltning.

Här kan du ta del av utbudet i Vara småstad.

Även i tätorterna Vedum, Kvänum, Stora Levene finns centrumkärnor där du kan handla och äta.

Mat och dryck

Vara är Västsveriges skafferi, med många stolta matproducenter och gårdsbutiker. Här finns bland annat Sivans som erbjuder vällagrad svensk ost och roliga tillbehör. På Varaslätten finns också Qvänum mat & malt som har passion för att skapa hantverksmässigt producerade måltidsdrycker av lokala råvaror från eget byggeri och destilleri.

Restauranger

På Varaslätten ligger också Bjertorp slott – Sveriges yngsta slott i jugendstil. Här finns individuellt designade rum med historisk anknytning och i restaurangen kan du njuta av både mat och fika från det lyxiga slottsköket.

Fler restauranger på Varaslätten:

Kronan Restaurang och Bed & Breakfast
Lumber & Karle

Caféer

Ingenstans fikar du så gott och lyxigt som i Vara. Här ligger nämligen anrika Conditori Nordpolen, känt för sina fantastiska bakverk och smarriga mackor och utsett till Sveriges bästa konditori av White Guide Café. Här blandas klassiker som budapestrulle och napoleonbakelser med moderna smaker och trender i form av moussetårtor och smoothies. De har också ett stenugnsbageri där du kan köpa gott bröd och sallader.

I Stora Levene ligger också det mysiga 50-talscaféet Conditori Lifweni.

211001 VISITVARA Kronan 436.

Evenemang

Runt om på slätten arrangeras årligen ett varierat utbud av evenemang, allt från viskvällar, konstutställningar och kulturvandring till traktorrace.

Mathantverkssafari Första helgen i maj och september arrangeras årligen ett mathantverkssafari på Varaslätten med omnejd. Gårdsbutiker paketerar sin verksamhet med lokala  boendeanläggningar och restauranger för att tillsammans skapa ett härligt evenemang som visar landsbygdens storhet och mångfald vad gäller matkultur och turism.

Ge dig ut på en kulinarisk resa och låt dig inspireras av allt det goda!

Jordgubbens dag

Helgen efter midsommar anordnas alltid Varas egen stadsfestival. Ett folkligt evenemang med jordgubben i fokus, hög festivalstämning och massor av aktiviteter för såväl stora som små – allt med fri entré!

Läs mer om Jordgubbens dag.

Bibliotek

I Vara kommun finns tre bibliotek. Biblioteket i Vara är kommunens huvudbibliotek. Här finns böcker, tidningar, tidskrifter, ljudböcker, filmer, tv-spel, datorer – ett stort utbud att välja ur. Även på biblioteken i Kvänum och Vedum hittar du ett stort utbud att välja mellan.

Kontakta oss

www.vara.se

(tel) 0512-310 00

Vara kommun
Stora torget 8
534 81 Vara


Undrar du mer? Kontakta våra inflyttarguider!

Kontakta oss
221021 LIS 040.

Kommunerna

I Skaraborg har vi 15 fantastiska kommuner