Tibro satsar stort på nya skollokaler

Tibro kommun gör för närvarande en storsatsning på nya moderna skollokaler. Baggeboskolan, som utsågs till årets bygge 2021, togs i bruk hösten 2020. Just nu byggs en ny landsortsskola i Ransberg samtidigt som ett nytt utbildnings- och aktivitetscentrum med högstadieskola, fritidsgård och kulturskola tar form i anslutning till Tibros bibliotek och sportanläggningar.

Tibro kommun har valt en modell för arbetet med sina skolor som bygger på ett funktionsprogram som fastställdes 2018. Den bärande målsättningen är att skapa trygga och stimulerande miljöer, som stödjer lärande och undervisning på bästa sätt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Både Baggeboskolan och de skolmiljöer som nu tar form utformas med ledorden trygghet, glädje och lärande som grund.

Elever och personal bidrar

För att de nya skolmiljöerna verkligen ska uppfattas som stimulerande har både elever och personal involverats i planeringen av dem. Det gäller inte minst skolgårdarna på de två F-6-skolorna Baggeboskolan och Ransbergs skola.

– Att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra barn och ungdomar är ett prioriterat område för oss och i det arbetet är våra skolmiljöer och utbudet av fritidsaktiviteter av central betydelse, säger kommunalrådet Jan Hanna.

Prisad hemvistskola

Baggeboskolan är en skola för 540 elever med särskola. Den har en annorlunda utformning med hemvister som ligger i en ring runt en ljusgård. Den omgärdas av ett spännande skolgårdslandskap som ska uppmuntra eleverna till att röra sig och hitta på roliga saker tillsammans.

Det breda samarbetet mellan arkitekter, pedagoger och övrig personal, elever och företagen som var delaktiga i bygget av Baggeboskolan var ett starkt bidragande skäl till att den utsågs till årets bygge i klassen samhällsfastigheter av Sveriges Byggindustrier 2021.

Se filmen om Baggeboskolan

220601 Baggeboskolan01.

Att vi samlar våra resurser på det här sättet gör att vi kan främja våra ungdomars lärande och skapa nya möjligheter till en aktiv och inspirerande fritid...

Viktig landsbygdsskola

Den skola som byggs i den lilla byn Ransberg är en del av den medvetna utvecklingen av Fagersanna-Ransbergsområdet vid sjön Örlen som Tibro kommun genomför. Här har två nya, strandnära bostadsområden anlagts. Här satsar kommunen på en ny gång- och cykelväg på den gamla järnvägsbanvallen: Och på en modern landsortskola för 175 elever med en ny idrottshall och en välkomnande skolrestaurang, som även ska kunna fungera som samlingslokal för ortens invånare och föreningar.

– Många som vi mött i Skaraborg och på andra ställen undrar hur vi vågar göra den här satsningen. Det finns en bred enighet bland Tibros politiker att det här är rätt väg att gå.  Vi tror på Ransberg-Fagersanna och omgivningarna där. En ny skola ökar attraktiviteten och kommer också att bli en viktig mötesplats på kvällar och helger, framhåller Jan Hanna.

Se filmen om Ransbergs skola

Ransbergs Skola 1 2.

Gemensam plattform för skola och fritid

Parallellt med Ransbergsbygget pågår ett omfattande ombyggnadsprojekt i centrala Tibro. Under 2022 och 2023 byggs den tidigare gymnasieskolan om till högstadieskola samtidigt som kommunens fritidsgård och kulturskola får nya lokaler där.

När Fågelvikskolan tas i bruk hösten 2023 kommer Tibro att ha ett nytt utbildnings- och aktivitetscentrum med moderna undervisningssalar, rymliga elevlokaler och ett café, som kommer att kunna utnyttjas på både skoltid och på fritiden, och med tillgång till ett brett utbud av kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter både i de nya lokalerna och på ett bekvämt avstånd från dem.

– Att vi samlar våra resurser på det här sättet gör att vi kan främja våra ungdomars lärande och skapa nya möjligheter till en aktiv och inspirerande fritid för vår unga invånare på en helt annan nivå än tidigare, fastslår Jan Hanna.