Ung demokrati i Gullspång

Namnlös 72.

Fyra gånger per läsår samlas två elever från varje klass på Gullstensskolan 7-9 i Gullspång för ungdomsparlament. Tillsammans med kommunens folkhälsostrateg, kommunfullmäktiges ordförande och en mentor, får ungdomarna möjlighet till inflytande i kommunens beslut. 

Vad?

Ungdomsparlament för att öka ungas inflytande i samhället

Var?

Gullstensskolan, Gullspång

Vem?

2 elever från varje klass i årskurs 7-9, folkhälsostrateg, kommunfullmäktiges ordförande och mentor

I en lokal på högstadieskolan Gullstensskolan i Gullspång öppnar kommunfullmäktiges ordförande mötet, närvaro tas och en justerare bland ungdomarna väljs. Dagordningen godkänns och föregående protokoll gås igenom. Därefter fortlöper sammanträdet med dagordningens övriga punkter, som både innehåller diskussion, utvärdering och beslut.

- Till en början var det lite svårt att veta vilka områden vi skulle lyfta i detta forum, men nu har vi börjat komma in i det. Vi har till exempel diskuterat att det finns önskemål om fler mötesplatser i samhället, där man kan samlas och kanske utföra någon sport eller liknande, säger Milon i årskurs 9 

Vi har till exempel diskuterat att det finns önskemål om fler mötesplatser i samhället

Gullspång Huvudbild.
Bo I Gullspång.
Namnlös 73.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i Skaraborg? Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev

Öka ungas inflytande

Ungdomsparlamentet är ett forum för att öka ungdomarnas inflytande i samhället. Det är också ett forum för ungdomarna att lära sig om politik, beslutsgångar och hur man kan påverka i sin kommun. Precis som i andra politiska sammanhang får ungdomarna skriva motioner. Motionerna tas emot av folkhälsostrategen för att behandlas och sedan föras in till Ungdomsparlamentet för diskussion och beslut.

- Vi i kommunen har tagit initiativet till ungdomsparlamentet för att ge ungdomarna en insyn i hur man kan påverka och hur politikens gång ser ut, det är en bra utbildning samtidigt som de får möjlighet att påverka, säger Maria Gustafsson, kommunfullmäktiges ordförande.  

- Det är viktigt att barn och unga får möjlighet att påverka frågor som rör dem, att känna att man har möjlighet att påverka är bra för hälsan, säger Mikaela Skogsberg, folkhälsostrateg i Gullspångs kommun. 

Det är viktigt att barn och unga får möjlighet att påverka frågor som rör dem.

Egen budget

Ungdomsparlamentet har en budget att jobba med. De medel som ungdomsparlamentet har att besluta om till olika aktiviteter tilldelas av kommunfullmäktige. Exempel på motioner som ungdomarna har skickat in och fått beviljat är: en biokväll som anordnades för alla högstadieelever och en resa till Göteborg för årskurs 9.

Men det är inte bara aktiviteter som lyfts i ungdomsparlamentet, utan också faktorer i samhället som påverkar barn och ungas mående.

En viktig fråga som varit uppe i ungdomsparlamentet är skadegörelse och nedskräpning på skolan. Efter att det togs upp i parlamentet första gången har klasserna informerats om konsekvenserna av beteendet, bland annat att det kostar mycket onödiga pengar, och man har också infört ”städansvar” på rullande schema. Under det senaste ungdomsparlamentet kunde man konstatera att skadegörelse och nedskräpning minskat, men att det fortsatt ska vara en stående punkt att informera klasserna om.

- Vi lyfter också frågor som rör skolmaten och vårt skolcafé, vilket är viktigt för att så många elever som möjligt ska äta maten och också ha möjlighet att köpa något mellanmål vid längre skoldagar, säger Pontus i årskurs 7. 

Namnlös 71.