Temalekplatsen vid Nya Stadens torg

(2) Temalekplats 30 September 2022 QJ0H3693 MS.

Där sommarlekplatsen stått tidigare, vid Torgbrons brofäste vid Särnmarkspumpen, ligger nu den snart färdiga temalekplatsen. Fokus är att Lidköpings historia och rika kulturella arv ska genomsyra utformningen.

Lekplatsen ska uppmuntra till både fantasi och lärande, inte minst om stadens historia. Det råder ingen brist på uppslag och inspel till utformning då staden har en intressant historia som på många sätt lämpar sig att visualisera i en sådan här lekpark.

Temalekplatsen ska presentera historiskt korrekta material och färger från byggnadskultur kring sekelskiftet 1800-1900-tal i en skala och fantasifullhet som inbjuder till lek och lärande.

Läs mer om projektet