Nya hus i gammal stil i Kungslena

Bild Till Kungslena Texten.

Kungslena är en by med mycket historia. Nu ska byn växa och inom kort kommer åtta nya tomter att vara byggklara. Den som önskar bygga får dock bara välja hus i gammal stil. Har du också svårt att välja mellan ett nybyggt hus alla bekvämligheter och den härliga känslan som en historisk miljö ger? Nu finns möjligheten att få allt på samma gång!

 I mysiga Kungslena håller åtta tomter på att göras byggklara. Men den som bygger här måste vara inställd på att följa särskilda regler. Målet är att det nya kvarteret ska förstärka den genuina bykänslan. Kungslena kyrka, med sina tre karaktäristiska takryttare, är en av länets förnämligaste medeltida kyrkor. Kungslena kyrkby var förr en av länets största byar. När byn härjades svårt av en brand 1672 lär Greve Per Brahe den yngre ha velat utveckla Kungslena till en köpstad och lät utföra en plan för byns återuppbyggnad. Någon köpstad blev dock inte Kungslena och än idag har byn kvar en mysig bykänsla med flera forntida inslag.

Vid bygatan öster om kyrkan ligger ett magasin av sten. Vid kyrkplatsen ligger ett före detta skolhus från 1860-talet. Bossgårdens stora vita stenbyggnad från 1700-talet ger även den en särskild karaktär åt omgivningarna. Efter att flera gårdar flyttades till andra platser under laga skifte på 1800-talet har en bebyggelse med äldre boningshus, lanthandel och även egnahem från 1900-talet vuxit fram längs bygatan. Byn ger därför även idag ett samlat och tätt intryck, med stora träd och stenmurar som kantar vissa tomter mot bygatan. De äldre ekonomibyggnader som ännu finns kvar i byn ger en antydan om byns utseende före skiftet. Sedan 1974 är Landskapsbilden i Kungslena skyddad efter beslut från Länsstyrelsen. Land-skapsbildsskyddets funktion är att begränsa och kontrollera vegetation, vägdragning, schaktning samt byggnationer inom området. Syftet med skyddet är att stärka och bevara de historiska värdena.

Vad innebär då detta för den som planerar att bygga ett hus på en av de nya tomterna i Kungslena? Rent praktiskt begränsas valfriheten för att säkerställa att det nya kvarteret smälter in i miljön. Detaljplanen över området tillåter till exempel endast faluröda träfasader och sadeltak med oglaserat rött taktegel. Husen ska också ha förhöjt väggliv och placeras på ett sätt som ger en obruten långsida mot bygatan för att förstärka karaktären som byn har. Området ska också i så stor omfattning som möjligt följa markens lutning, utan för kraftiga terrasseringar. Dessa och andra regleringar, som alla står att läsa om i den framtagna detaljplanen, gör att den som planerar att bygga hus i Kungslena inte kommer att kunna välja hus lika fritt som man kan på många andra platser. Samtidigt kommer man att bo med alla bekvämligheter ett nybyggt hus erbjuder, i en av de mest historiska miljöer vår region har att erbjuda.