Försvarsmakten en av Skaraborgs största arbetsgivare

24062024 Vichil01 10.

Försvarsmaktens yttersta uppgift är att försvara Sverige, våra allierade och vår frihet att leva som vi själva väljer. Försvarsmakten finns på flera orter i Skaraborg och räknas både militärt- och civilanställda, är det en av Skaraborgs största arbetsgivare.

Försvarsmakten har flera regementen, flottiljer och skolor placerade i Skaraborg. I Skövde finns bland annat Skaraborgs regemente P 4, Göta trängregemente T 2, Markstridsskolan MSS och Militärregion väst MRV. I Såtenäs finns Skaraborgs Flygflottilj F 7 och i Karlsborg finns Livregementets husarer K 3 och Särskilda operationsgruppen SOG. Detta gör Försvarsmakten till en av Skaraborgs största arbetsgivare.

Förutom att anställa militär personal finns också civil personal på samtliga enheter. Av Försvarsmaktens 24 000 tillsvidareanställda har omkring 8 900 en civil tjänst.

24062024 Vichil01 4.
24062024 Vichil01 7.
24062024 Vichil01.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i Skaraborg? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi passade på att ställa ett par frågor om civil tjänst inom Försvarsmakten till Emelie Gruffman som jobbar med HR på P4 i Skövde: 

Räknar Försvarsmakten med att anställa fler framöver? 

Ja, Försvarsmakten står inför en stor tillväxt framöver. Beslut från regeringen är att vi ska öka våra värnpliktsvolymer från dagens 8000 värnpliktiga per år upp till 12 000 år 2032. Ökade värnpliktsvolymer ställer krav på Försvarsmakten att rekrytera personal som kan hantera, administrera och utbilda den mängden värnpliktiga. Kort sagt är vi definitivt en arbetsgivare som kommer växa framöver.

Är det speciellt att jobba inom Försvarsmakten som civilt anställd?

Det som är speciellt är att det inte går att jämföra med någon annan verksamhet. Den är unik i sitt slag och som anställd hanterar man både frågor och materiel som inte går att arbeta med på andra platser. Även känslan att du i din yrkesroll bidrar till något större finns alltid med dig i vardagen. Som civilanställd är du tillsammans med alla militära kollegor med och bidrar till Sveriges försvarsförmåga. 

Exempel på civil personal som anställs av Försvarsmakten:

 • Inköpare
 • Ekonomer
 • Sjuksköterskor
 • Fysioterapeuter
 • Kommunikatörer
 • HR-specialister
 • IT-utvecklare
 • Systemingenjör
 • Mekaniker
 • Administratör
 • Förrådspersonal
 • Logistiker

Måste jag göra utlandstjänst om jag jobbar för försvarsmakten?

Oavsett om man är militärt eller civilt anställd i försvarsmakten har men en så kallad internationell arbetsskyldighet. I grunden innebär det att all personal inom myndigheten ska kunna tas i anspråk för att lösa uppgifter internationellt om arbetsgivaren bedömer det som nödvändigt. I praktiken nyttjas detta inte särskilt ofta då intresset för internationell tjänst redan är högt. Det är dock en viktig del att känna till innan man börjar arbeta i försvarsmakten. 

Vad innebär krigsplacerad / tjänstgöringsplikt?

Alla anställda i Försvarsmakten omfattas av allmän tjänsteplikt och är därmed förpliktade att fortsatt tjänstgöra vid höjd beredskap. Krigsplacering och allmän tjänsteplikt innebär att du ingår i Försvarsmaktens krigsorganisation.

Du som anställd kan antingen vara krigsplacerad att jobba med samma uppgifter som du gör till vardags eller vara placerad att lösa andra uppgifter. 

Vad är kombatantutbildningen?

Kombatantutbildningen ska alla försvarsmaktens medarbetare genomföra som inte har någon militär bakgrund sedan tidigare. Innehållet i kursen är bland annat organisation, uppgifter, värdegrund och folkrätt samt om egna krigsförbandets uppgift och funktion i krigsorganisationen.

Att träna på arbetstid är en förmån

Det finns en lång rad förmåner för den som arbetar inom Försvarsmakten. En av de som märks mest i det dagliga arbetet är att alla medarbetare ges möjlighet till tre timmars friskvårdstid i veckan. Dessutom får alla medarbetare gratis tillgång till gym, träningskläder samt ersättning för att köpa bra träningsskor.

- Det är en stor förmån som både gör gott för mig själv som arbetstagare men även för min familj. Genom att träna på arbetstid mår jag bra, håller mig i god fysisk form och får mer tid över med familjen eller till andra intressen, säger Emelie Gruffman.

Vill du veta mer om Försvarsmaktens verksamhet i Skaraborg? På forsvarsmakten.se finns information om hur Försvarsmakten är organiserad. Klicka på enheten du vill ha mer information om.