Platåbergens Unesco globala Geopark: Storslagna upplevelser i ett världsunikt landskap format av tiden

Platåbergens Geopark 3011.
Geopark Unesco.

Platåbergens Unesco globala Geopark: Storslagna upplevelser i ett världsunikt landskap format av tiden.  

Årmiljoner av geologiska händelser har format det vi kallar platåbergslandskapet. Ett landskap känt för dramatiska bergväggar, stora stenbrott, kungliga älgar, dansande tranor, svävande segelflyg, blommande berg, kristna vikingar, megalitgravar, kvarnstenar, guldskatter och pulserande friluftsliv.  

Platåberglandskapet ligger mellan Sveriges två största sjöar, Vänern och Vättern, och området består enkelt uttryckt av Västgötaslätten och de femton platåberg som ramar in den. Att landskapet är speciellt råder inget tvivel om. Livsnjutare och friluftssjälar har i alla tider hänförts över det vackra platåbergslandskapet. Här har också digniteter som Carl von Linné och polarfararen S.A. Andrée fascinerats och förundrats över både biologi och geologi. 

Vad är en geopark?

Platåbergens Geopark har blivit utnämnd till Sveriges första Unesco globala geopark. Det är ett bevis på att området har världsunika geologiska värden som är av internationell betydelse. Idag finns det 177 Unesco globala geoparker i 46 länder världen över.  En geopark har flera uppgifter. En är att sprida kunskap om de geologiska värden som finns i området. En annan att berätta om sambandet mellan geologi och natur- och kulturarv. En tredje uppgift är att utveckla besöksnäringen och turismen i området på ett hållbart sätt. En geopark ska också öka förståelsen kring hur vi bäst förvaltar våra naturresurser och vår planet. 

En måste inte känna till alla vetenskapliga anledningar till varför platåbergslandskapet är unikt för att bli tagen av det. Här räcker det att bara vara, andas och öppna ögonen. Platåbergslandskapet är ditt att uppleva oavsett om du vill vandra, cykla mountainbike, skåda fåglar, paddla, glidflyga, rida, åka skidor, vandra med snöskor, fika på café eller dofta på våren i prunkande lundar. Här finner du både lugnet och kickarna. 

Här är det alltid nära till mäktiga naturupplevelser tack vare ett antal karaktäristiska landskapstyper. Peneplanet – urbergsytan – med sina platta berghällar är Sveriges äldsta bevarade landskapsform. Platåbergens platåer bjuder på barrskogar, stora mossar och hisnande utsikter. I bergens sluttningar – nedanför de dramatiska rasbranterna – hittar vi lummiga lövskogslundar, gamla ekhagar, blommande rikkärr och blöta alkärr. På flera platser hittar vi alvar, något som ofta för tankarna till Öland och Gotland. Nedanför bergen breder slätten ut sig med sina bördiga jordar, grunda slättsjöar och bevarade kulturlandskap. I området hittar vi också något som kallas kamelandskap, med böljande kullar, åsryggar och små sjöar. Med alla dessa olika naturtyper är det inte konstigt att platåbergslandskapet fullkomligen kryllar av naturreservat. Dessutom finns här två Naturum.  

Platåbergens Geopark 2509.

Men det varierande platåbergslandskapet bjuder inte bara på mäktiga naturupplevelser. Den bördiga slätten var optimal för människan att bosätta sig vid efter den senaste istiden. Här växte snart högkulturer fram. Om detta vittnar de många megalitgravarna, byggda av stora stenblock för omkring 5 000 år sedan. Användandet av sten som byggnadsmaterial fortsatte senare med uppförande av stenkyrkor, kloster, slott, borgar och enklare boningar. Många står kvar – en del har förvandlats till ruiner. Invånare genom historien – som den offrade Hallonflickan från stenåldern, den mäktiga vikingakvinnan Kata, greven Gabriel de la Gardie eller Sveriges sista grottmänniska “Lasse i berget” – vittnar om skillnader i välstånd. Det är inte för inte som platåbergslandskapet varit fyndplats för flera av landets mest intressanta historiska fynd. Dessutom har området visat sig vara centrum för ett tidigare kristnande av Sveriges än vad som tidigare varit känt.  

Platåbergslandskapet är fullt av spår som visar hur stenen blev till levebröd för människan. Stenindustrins historia syns på många håll i området. Här finns ett stort antal lämningar efter stenbrott, kalkbruk, kvarnstensgruvor och oljeskifferverk. Idag får vi också inblick i stenarbetarnas liv och leverne genom något av de välbesökta arbetslivsmuseer som finns i området.   

Sakta har platåbergslandskapet förändrats – från urtid till nutid – och har i alla tider skänkt livskvalitet till både växter, djur och oss människor. Sedan landskapet bildades har människan under olika epoker satt sin prägel på det. Det som en gång var nutid ser vi idag som värdefull kultur- och industrihistoria. Allt detta tillsammans skapar ett urval av besöksmål som inte liknar något annat.  

Geoparkens egen webbplats kan du får mer information! Du kan även läsa mer på Upplev Skaraborg.

Välkommen att uppleva platåbergslandskapet! 

 

Bergskarta.
Karta över Skaraborgs platåberg