Nytag för tomter i Lundsbrunn

Götene Lundsbrunn Tomter 221122.

Götene kommun har för närvarande ett 30-tal byggnadsklara tomter. De är belägna i tätorterna Götene, Källby, Lundsbrunn, Hällekis, Forshem, Gössäter och Årnäs. Nu tar kommunen ett omtag och marknadsför åtta lediga villatomter i Lundsbrunn lite extra.

Tomtmarkerna i Lundsbrunn ligger vid Gullregnsvägen invid natursköna Dalaån med närhet till skola och Sörboleden. I området Guttorp finns åtta lediga tomter på mellan 700-1300 kvadratmeter. Vi ser gärna att man får upp ögonen för de här eftersom infrastrukturen redan finns på plats.

De är klara att bygga på omedelbart, säger Tova Varde, mark- och exploateringsansvarig i Götene kommun.

Detaljplanen tillåter ytterligare tre kvarter med villatomter i området. Vi ser gärna att vi fyller ut de områden som finns först och i nuläget vet vi ingenting om när en utbyggnad kan tänkas bli av. När vi känner av efterfrågan lägger vi fram investeringen som förslag till politiken, säger Tova som dock har märkt att intresset för Lundsbrunn har ökat på senare tid.

- Jag kan inte riktigt säga varför men det har blivit fler förfrågningar. Det är flera företagare som satsar på orten, till exempel Lundsbrunn resort och spa, vandrarhemmet, Rydénska, affären och golfklubben. Det känns som det är ett uppsving för orten.

Ett par som alldeles nyligen köpt en tomt på Flädervägen i Lundsbrunn är David Andersson och Stina Johansson.

– Stina är från Lundsbrunn och jag är från Ledsjö så vi har båda gått i Lundsbrunns skola och vi tycker att det är ett mysigt samhälle med bland annat golfen och kurorten, säger David om valet av bostadsort.

Att det blev just Flädervägen var inget svårt val för paret.

– Det är ett lugnt område med närhet till skolan och det är en bra tomt solmässigt. Det är mycket sol på baksidan och öppet till naturen.

Flera lediga platser i kommunen

Götene kommun har flera lediga tomter, både i Götene, Källby, Hällekis, Forshem, Gössäter och Årnäs.

– I Källby finns tre tomter kvar i Nordskog 3C och i Nordskog 2 har en exploatör markreservation. Det finns några tomter i Hällekis, bland annat på Mandelblomsvägen där det även finns planer på åtta nya, det ska egentligen bara till en gata där. Vi planerar också för en ny gata med åtta nya tomter längst med Bölaholmsvägen i Götene. De beräknas stå klara till hösten. Det finns även tre tomter på Lingongatan i Götene och två tomter i Källstorp - även det området kan utökas med tiden, berättar Tova.

– Det finns också några strötomter i Hällekis och i Årnäs som är byggklara nu på en gång.

De planerade tomtmarkerna i tätorten blir något större än tidigare.

– Vi fick feedback att vissa tomter var små och det har vi lyssnat på. De planerade tomterna på Bölaholmsvägen kommer att ligga på 1000-1400 kvadratmeter. Vi försöker göra dem attraktiva.

Tova ser ett generellt uppsving i intresset att köpa en tomt i stället för en befintlig villa.

– Utbudet på villor har varit lågt på marknaden en tid och då ser man sig om efter att bygga nytt. Det känns som att det håller i sig!