I Vara har eleverna scenkonst på skolschemat

21051811Skolföreställningar.
Fotograf: Anneli Johansson

I läroplanen står det att eleverna ska ges möjlighet att lära av och om scenkonst. Det tar vi vara på genom skolföreställningar på Vara Konserthus, ett sätt för fler barn och unga att få uppleva skratt och pirr i magen!

Barn ska få ta del av olika kulturuttryck såsom dans, musikteater, cirkus, talteater samt konserter med klassisk musik, världsmusik och folkmusik

Varje år arrangeras ett flertal skolföreställningar på Vara Konserthus. Alla Varas grund- och gymnasieskoleelever får se två föreställningar per läsår. Utöver föreställningarna för grundskola, gymnasieskola och grundsärskola arrangeras årligen minst sex stycken familjelördagar för alla åldrar.

– Det är viktigt att ta barnpubliken på allvar! Man kan inte lura barn och de reagerar direkt på det de ser, säger Helena Helén som är producent för barn och unga samt ansvarig för skolföreställningar och familjelördagar på Vara Konserthus.

Varför är det viktigt med scenkonst på skoltid?

– Barn ska få ta del av olika kulturuttryck såsom dans, musikteater, cirkus, talteater samt konserter med klassisk musik, världsmusik och folkmusik. För en del barn och unga är skolföreställningar den enda kontakten med scenkonst live, därför är det så viktigt med bredd! 
Helena menar att det alltid är speciellt att ha barn i publiken.

– En bra föreställning kräver mycket av skådespelarna. Barn visar tydligt vad de tycker, ibland redan under showens gång. Det är ofta en engagerad publik med mycket känslor! Ska man nå en barnpublik spelar genre mindre roll, det måste vara äkta och ärligt för att trollbinda dem, menar Helena.

Vara Konserthus erbjuder också förställningar för äldre elever och samarbetar med gymnasieskolor med estetiska program.

– Vi samarbetar med Balettakademien i Göteborg och flera dansprogram. Vi bjuder också in danselever från de estetiska programmen som får träffa dansarna i våra professionella föreställningar. Det blir närmare än att bara se det som publik.

21051815Skolföreställningar.
Foto: Anneli Johansson

Hur jobbar ni för att nå alla barn och unga?

– Att bara rikta sig till sin vanliga publik är att göra det lätt för sig, vi vill nå dem som vi inte ännu inte nått! Vi vill sprida kultur även till barn i utanförskap och samarbetar med socialtjänsten som distribuerar biljetterna. Vi samarbetar också med Conventus som har kontakt med nya familjer i Sverige så de har också fått biljetter till våra familjelördagar. Det är roligt att jobba med en chef som är passionerad i barn- och ungdomskultur och som prioriterar inkludering och mångfald.

Chefen som Helena nämner är Petra Kloo, Vara Konserthus vd, som tidigare varit fiollärare för barn samt producent och ansvarig för Göteborgs Symfonikers barn- och ungdomsverksamhet.

– Samhället är så polariserat idag, vi blir rädda för det som är annorlunda. Det är så viktigt att vi lyckas spegla samhällets mångfald med det vi visar på våra scener, för både den unga och vuxna publiken, säger Petra Kloo.

Till många av föreställningarna finns material som pedagogerna kan jobba med före eller efter föreställningen.

Vad kan unga lära sig av scenkonst? 

– Nyfikenhet! Scenkonsten ska beröra och stimulera upptäckarlusten. Oavsett vilka känslor man väcker hos barnen, så vill vi att de ska lära sig formulera och diskutera sin upplevelse. Kommer de tillbaka hit som unga vuxna, då har vi verkligen nått fram, avslutar Helena.

Strandrothsfotografi Varakonserthus Exteriört 16.
Foto: Daniel Strandroth