Rödesund - planer för boende och mötesplatser

Karlsborgs kommun, Wennergrens och Karlsborgsbostäder arbetar tillsammans fram en ny detaljplan för Rödesunds torg. Området ska innehålla ett torg, cirka 80 bostäder och ett antal lokaler/butikslokaler. Ambitionen är att skapa Skaraborgs attraktivaste torg med ytor för människor att mötas, bo, handla och koppla av.

Boende i attraktivt, sjönära läge

Enligt förslaget ska området inrymma cirka 80 bostäder och det är aktuellt både med hyres- och bostadsrätter. Förslaget tar hänsyn till närliggande befintlig bebyggelse och ska bevara de utblickar som finns idag. Målsättningen är att bygga bostäder och lokaler med riktigt hög kvalitet i såväl gestaltning som utförande.

 

2872 Montage2.
Vad?

Nya boenden och mötesplatser

Var?

Karlsborg

Planen innebär att Karlsborgsbostäders hyresgäster på Pilen behöver byta bostad och hyresvärden kommer att hjälpa alla berörda hyresgäster till att hitta en ny bostad.

Ny strandpromenad och marina

För att ytterligare lyfta området och öka attraktionskraften planeras det också för en ny strandpromenad och marina med både permanenta båtplatser och en gästhamn. 

Renovering av befintliga fastigheter

I samarbete med Coop ska den befintliga butiken renoveras och få en ordentlig ansiktslyftning. En omfattande renovering av fastigheten där bland annat Hotell Rödesund ligger är genomförd sedan tidigare och har blivit ett stort lyft för hela området.

Planeringen framåt

Detaljplanen för området har under våren 2022 varit ute på samråd och granskning. Nu pågår arbete med att sammanställa allt underlag och under våren 2023 är tanken att den går upp för beslut i Karlsborgs kommunfullmäktige.