Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Ledare 01 2048X1365.

Smaka på orden – ”välkomnande” och ”hållbar” – visst känns det så som man vill att det ska vara?

Oavsett om du är invånare i Lidköping eller på besök så ska du känna dig välkommen! Med de här utgångpunkterna ska vi också leva, bo, arbeta eller studera här. ”Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun” är kommunens vision och det ska genomsyra
all vår verksamhet.

Tre områden som sticker ut både när andra beskriver och vi berättar om Lid­köping är det fina läget vid Vänerns södra strand, invånarnas stolthet och drivkraften hos näringsliv och föreningsliv. Detta tillsammans skapar goda förutsättningar för att nå våra mål och utvecklas för framtiden!

Vi är en kommun i tillväxt! Fler och fler upptäcker Lidköping och flyttar hit. Den nyligen genomförda analysen av bostadsmarknaden visar på stora möjlig­heter för en fortsatt positiv tillväxt för Lidköping gällande bostäder. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vårt mål är att fram till 2030 vara 45000 invånare i Lidköping!

Vi är just nu inne i en mycket spännande tid! Aldrig tidigare har vi satsat så mycket för oss och framtida generationer. Vi är mitt i arbetet med en ny stadsutvecklingsplan med utveckling av nya bostadsområden, nytt strandområde med sköna rekreations- och fritidsytor med nya gröna stråk och fokus på hållbart byggande. Nytt badhus, utbyggda idrottsarenor, ny verksamhetsmark är bara några av alla planer som sätts i verket kommande år. Självklart också satsningar på förskolor och skolor för effektiva och smarta resursutnyttjanden. Många bostäder byggs kontinuerligt, både som villor, radhus och som bostads- och hyresrätter såväl i staden, tätorten som på landet. 

Det är mycket glädjande att miljööverdomstolen har givit klartecken för vår planerade utsläppspunkt i Lidan. Nu kan vi gå vidare med nästa steg i planeringen av vårt nya reningsverk och jag vet att detta kommer betyda mycket när vi fortsätter bygga Lidköping.

Varför ska kommunen växa? Vår medellivslängd ökar och det ställer krav på kommunen i flera perspektiv. I Lidköping vill vi ha en jämn spridning av barn och vuxna som kan bidra till vårt samhälle på olika sätt genom kunskap, arbete, innovationer och entreprenörskap, vilket i sin tur garanterar underlag för skatteintäkter – som gör att vi kan fortsätta utvecklas och fortsätta investera hållbart. 

I Lidköping har vi fantastiska förutsättningar för skola och utbildning. Här finns landets tredje största gymnasieskola och ett starkt kluster för vuxenutbildning genom många yrkeshögskole­utbildningar och samarbeten kring högskole­utbildningar. Vi har ett starkt näringsliv och vi vill skapa förutsättningar för företagen att verka och fortsatt kunna växa i vår kommun. Därför sker nu flera insatser för att stärka näringslivets utveckling och attraktionskraft med Lidköping som bas.  

Med denna tidning hoppas vi kunna visa på ett axplock av allt som är på gång i Lidköping och hur vi tillsammans med er alla bidrar till en attraktiv och växande kommun för framtiden!

Ulrika Strandroth Frid, Kommundirektör

Läs mer om Lidköing växer