Full fart på bostadsbyggandet i Lidköping

Karta.

Lidköping växer och fler vill flytta hit. Inte minst läget lockar med attraktiva boendemiljöer, arbetstillfällen och goda pendlingsmöjligheter.
– Det ger en god grund för byggnation av nya bostäder, säger Urban Olsson, chef för samhällsbyggnads­förvaltningen i Lidköpings kommun.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm

En analys av bostadsmarknaden som samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram, visar på en ökad efterfrågan av nyproducerade bostäder.

– En viktig indikation på detta är att fler byggherrar ser potentialen och investerar i Lidköping, säger Urban Olsson. 

Ett exempel är Askeslätt där flera olika fastighetsbolag bygger nya bostäder i varierade upplåtelseformer. Det har varit ett önskemål från kommunen att blanda bostadsområdet med hyresrätter, villor och bostadsrätter. Totalt kommer Askeslätt att innehålla cirka 350 bostäder.

Askeslatt 01 2048X1365.
Askeslätt

För att staden ska kunna växa behöver även befintliga byggnationer ses över och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med att förädla och förtäta staden tillsammans med intresserade exploa­törer och befintliga fastighetsägare.

– När vi bygger centralt i stadsmiljön handlar det ofta om förtätningar, säger Urban Olsson. Det kan handla om ytor som inte används optimalt i dag. Det gäller att vara så markeffektiv som möjligt samtidigt som man går varsamt fram. Hela vår stad ska hänga ihop!

Gamla Staden 01 2048X1365.
Gamla staden

Ett annat bostadsbyggnadsprojekt som Urban Olsson vill lyfta fram är Framnäs som ligger i startläge.

– Här ska en helt ny stadsdel växa fram, vilket kommer att sätta sin prägel på Lidköping och lyfta staden mot vattnet. Det här blir en av kommunens större bostadssatsningar genom tiderna med attraktiva sjönära bostäder. Området byggs i etapper och kommer att rymma 300 till 600 bostäder i olika upplåtelseformer. Dessutom byggs det nya badhuset i Framnäs.

Det är inte bara bostäder som planeras och byggs. Kommunen utökar till exempel verksamhetsområdet Kartåsen med 300 000 kvadratmeter.

– Kartåsen kommer att bli lösningen för många företag i Lidköping som expanderar och behöver större utrymme. Det blir både handel och industri i det nya området, säger Urban Olsson, som även tror att företag från andra kommuner är intresserade av att flytta till detta välordnade verksamhetsområde, vilket betyder fler arbetstillfällen till kommunen. 

Urban Olsson betonar att det inte bara är Lidköpings centrala delar som utvecklas med bostäder och verksamhetsområden. Kommunens långsiktiga översiktsplan berör hela kommunens utveckling.

– Vi har ett politiskt uppdrag att ta fram utvecklingsstrategier även för våra mindre tätorter, både för bostäder och verksamhetsmark. Vi har till exempel nyligen sålt ett antal tomter för villa­bebyggelse i våra mindre tätorter, och det pågår planering av nybyggnation av flerbostadshus på ett antal ställen.

Som ett led i att uppfylla målen i bostadsförsörjningen utvecklar samhällsbyggnadsförvaltningen olika arbetssätt som syftar till effektivisering av bostadsplaneringen.

– Ett exempel är vårt initiativ till samarbete med byggare, exploatörer och fastighetsägare i tidiga skeden för att skapa bra förutsättningar för framtida boenden, säger Urban Olsson.

Erstorp 01 2048X1365.
Erstorp