Framnäs ska ge Lidköping ett ”ansikte” mot vattnet

(2) 220503 Framnäs 1 L.

Framnäs bostadsetapp 1 är ett projekt som ska möjliggöra sjönära bostäder i ett av Lidköpings mest intressanta och attraktiva områden. Framnäs utvecklas redan i rask takt, med en jättesatsning på miljön utmed strandlinjen och även ett nytt badhus. Bostäder står på tur i den utvecklingen och kommer bidra till ett ökat liv och trygghet i området i stort. Att bo i Framnäs kommer innebära att du har nära till stadens arbetsplatser, kollektivtrafik, handel och kulturliv men också nära till vattnet, naturen och det friluftslivet. Än så länge arbetar vi med en vision, så projektet kan komma ändras längs vägen.

Såväl hyresrätter som bostadsrätter och radhus planeras i området och gemensamt för dessa är det fantastiska läget, ett stenkast från Vänern och den nya strandpromenaden.

I Framnäs är ambitionen att tillföra Lidköping ett större område med nyproducerade bostäder. Såväl hyresrätter som bostadsrätter och radhus planeras i området och gemensamt för dessa är det fantastiska läget, ett stenkast från Vänern och den nya strandpromenaden. Det område som ingår i denna detaljplan är det vi kallar bostadsetapp 1. Ambitionen är att senare kunna arbeta vidare och bebygga fler ytor öster om den första etappen. Det är därför centralt att det som planeras och byggs i förstaskedet blir riktigt bra, då det kommer forma och sätta ribban för resten av områdets utveckling och helhet.

Visionen är att skapa ett område där bostäder kan integreras väl med publika verksamheter så som Framnäsbadet och Vänermuseet. Framnäs blir en destination där bostäderna bidrar med underlag, livlighet och trygghet på gatorna medan de publika anläggningarna bidrar med upplevelser, rekreation och höga stadskvaliteter.

I dagsläget är tanken att de nya bostadshusen kommer byggas i två till sex våningar. De planeras i en kvartersstruktur där gatorna blir allmänna och bildar siktlinjer ned mot Vänern. I gränszonen mellan bostadshusen och de publika verksamheterna planerar vi för en upprustning av parken runt Rotundan och ett nytt torg. Detta blir en plats som knyter samman områdets hela innehåll och därmed den självklara mötesplatsen. Det är också här som områdets historia synliggörs. Framnäs kommer få ett stort antal nya byggnader, men blir Rotundan, Vänermuseet och Folkets parks natur kvar vilka alla bidrar till helheten och förståelsen för stadens utveckling.

Läs mer om Framnäs nya bostäder