Anna skapar hälsofrämjande utomhusmiljöer

Namnlös (10).

Har du besökt ett sjukhus, närhälsan eller kanske ett naturbruksgymnasium i Skaraborg? Då har du troligen gått på en gångväg planerad av Anna Ingemarsson! Som ansvarig för utemiljön för Västra Götalandsregionens verksamheter i Skaraborg är hon expert på hälsofrämjande och trivsamma miljöer.

Anna Ingemarsson är en av Västra Götalandsregionens två medarbetare som arbetar med inriktning på utemiljö på den tekniska förvaltningen.

- Allt som är från fastighetsgränsen fram till väggen på byggnaden, det är mitt område! Mitt uppdrag är att fundera över hur ytorna används och hur de kan anpassas för att passa och vara hälsofrämjande för alla dem som befinner sig i våra miljöer, säger Anna. 

Vem?

Anna Ingemarsson

Vad?

Anställd på tekniska förvaltningen med inriktning på utemiljö, Västra Götalandsregionen

Var?

Arbetar med utemiljöerna vid regionens fastigheter i alla kommuner i Skaraborg

Västra götalandsregionen är en av Skaraborgs största arbetsgivare. Ofta förknippas regionen som arbetsgivare för vården, och i Skaraborg finns flera sjukhus och en stor mängd andra verksamheter inom vård och hälsa. Men det är långt ifrån bara dessa frågor Västra Götalandsregionen arbetar med - regionen har också naturbruksskolor och folkhögskolor, ansvarar för kollektivtrafik samt driver frågor kring regional utveckling och kultur. 

Området bygg och förvaltning, som Anna Ingemarsson arbetar på är en typ av stödfunktion till alla dessa verksamheter. I Skaraborg är det hon som har ansvaret för utemiljöer kring regionens alla fastigheter. Hennes arbete består av allt från stora projekt, som att vara med och forma den nya anläggningen för naturbruksutbildning inom hästsport Axevalla Hästcentrum, till mindre åtgärder som planerat underhåll i befintlig miljö, till exempel att ersätta en trasig bänk eller asfaltera om gångvägar och körytor. 

IMG 0632.
IMG 0751 (2).
IMG 0631.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i Skaraborg? Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!

Människan är utgångspunkt

Oavsett vad som står på agendan, så är alltid utgångspunkten den samma. 

- Vi jobbar alltid med människan som utgångspunkt - det är för människor vi skapar miljöer och de är det viktigaste i allt vi gör. Vi har ett forskningsbaserat arbetssätt och all forskning säger att vi mår bra av grönska. Vårt mål är att skapa läkande och hälsofrämjande miljöer, säger Anna. 

Ett exempel på när Anna och hennes kollegor måste tänka till särskilt, är på sjukhusen. 

- På sjukhusen måste vi tänka på vilka möjligheter olika personer har att ta del av utemiljön runt byggnaden. Vissa kommer inte att kunna komma ut alls men då kanske vi, genom exempelvis höga träd, kan se till att det går att se grönska genom fönster. En grupp patienter kommer att kunna ta sig ut, men inte så långt. Det gör att vi prioriterar att ha mycket sittgrupper och planteringar i närheten av dörrarna. En tredje grupp är personalen. Denna grupp kan ta sig lite längre bort från byggnaden och det är viktigt att det finns miljöer där de kan komma ifrån arbetet en stund under sina raster. Min dröm är att viss vård utförs i utemiljön, till exempel rehabilitering, blodtrycksmätning, samtal av olika slag. Till viss del utförs det redan idag men ibland är det svårt att förstå vad vården skulle behöva för att det ska ske i större omfattning, berättar Anna. 

Vi jobbar alltid med människan som utgångspunkt - det är för människor vi skapar miljöer och de är det viktigaste i allt vi gör.

Västra Götalandsregionens miljömål stödjer sjukhusen i regionen genom att det sammanställs en Utemiljöplan, där säkerställs att man jobbar strategiskt med alla utomhusmiljöer. I Utemiljöplanen förtydligar man nuläge och vision för respektive sjukhus tomt, man förtydligar var olika miljökvaliteter finns och kan förbättras samt var olika zoner finns, allt med koppling tillbaka till forskningen. Målsättningen är att det ska gå att hitta lite av allt i miljöerna samtidigt som alla nödvändiga flöden som tex ambulans, varuleveranser, personal och patienttransporter fungerar.

Bygg och förvaltning har även tagit fram en ”Handbok för Utemiljö” för att säkerställa att man jobbar strategiskt med alla utomhusmiljöer även i driftsuppdraget. I den lyfts särskilt fyra miljökaraktärer fram: Rofylldhet, vildhet och natur, avskilt och skyddat samt artrikedom och variation. Att miljökaraktärerna finns följs regelbundet upp och saknas något lägger Anna med det i sin plan. Hur lång tid det tar att genomföra olika åtgärder beror på. Varje år görs många mindre insatser men större projekt, som kräver mer planering, tar lång tid.

IMG 1207.

Uteklassrum med grillplats och gym

Ett exempel på ett längre projekt, som krävde mycket planering, är en samlingspunkt på Vara folkhögskola. Här finns nu både ett utomhusklassrum, ett utegym och en grillplats.

- Våra folkhögskolor är speciella på så sätt att det både nyttjas av verksamheter på dagarna och av de som bor på internat under kvällar och helger. I det här fallet fanns både behov från utbildningsverksamheten och från dem som nyttjar platsen på sin fritid. Genom att vi noga utredde behoven så landade vi i något som nu blivit en naturlig samlingsplats för elever och lärare på skolan, säger Anna.

För Anna har trädgårdsanläggning alltid varit en huvudsyssla, även om hon hunnit prova på många olika yrken inom branschen, allt från trädgårdsmästare på stora gods och konsult till företag, kyrkor och privat personer men även med sociala projekt som syftar till att få deltagare att må bättre med hjälp av natur och trädgårdsarbete.

- Jag trivs med att det är så stor variation! Det arbete jag har idag kräver en hel del erfarenhet och jag har med mig kunskap från allt jag gjort tidigare som kommer till nytta nu. Jag tror på naturen som en helande kraft och därför tycker jag att det är viktigt att människor har utemiljöer som ger dem energi! avslutar Anna.

Annas topp-tre projekt i Skaraborg just nu

  1. Axevalla Hästcentrum, att få anlägga helt nytt - wow vilken resa!
  2. Lövängsparken vid Skövde sjukhus, att se hur den nu används av både patienter och personal ger en härlig känsla.
  3. Grönytan vid sjukhuset i Lidköping, som knyter samman vår fastighet med stadsparken och bildar en större helhet.